• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
 

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

 

 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince

 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yaptırtmanın mantığı, bir isg uzmanı gözüyle iş yerindeki ortam, makine ekipman, faaliyet ve kullanılan kimyasallarla ortaya çıkabilecek iş kazaları ve yangın risklerinin önceden tahmin edilebilmesi ve işletmeyi ciddi sıkıntılara sokabilecek “kabul edilemez” risklerin belirlenmesi ve o risk gerçekleşmeden önlem alınmasını hedeflemektedir. Yani risk değerlendirmeleri dolaba konulacak bir doküman değildir.

Adana Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak Türkiye’ de risk değerlendirmeleri konusunda isim yapmış uzmanlarımız nezaretinde  tüm tehlike sınıfı ve sektörlerde yer alan iş yerlerinizde bu amaca uygun olarak risk değerlendirmeleriniz titizlikle yapılır.